Biber Turşusu
Dönerin, tavuk şişin sofradaki en uyumlu arkadaşı .