Yararlı Bilgiler

Pastörizasyon Nedir?

Zararlı mikroorganizmaların sayısını (varsa) sağlık açısından önemli bir tehlike oluşturmayacakları bir seviyeye indirmeyi amaçlayan ve genellikle 100 derecenin altındaki sıcaklıklarda uygulanan ısıl işlemdir. Seçilen sınır sıcaklık, besindeki proteinlerin bozulmasına sebep olmayacak derecede seçilmiştir. 

Kaynak: 1, 2, 3, 4